Shenzhen Keya Technology Co. LTD
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Shenzhen Keya Technology Co. LTD
Guangdong, China
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

60%

60.00%

Bắc Mỹ

9%

9.00%

Tây Âu

8%

8.00%

Đông Á

6%

6.00%

Châu Đại Dương

6%

6.00%

Đông Âu

5%

5.00%

Nam Mỹ

2%

2.00%

Nam Âu

2%

2.00%

Bắc Âu

1%

1.00%

Đông Nam Á

1%

1.00%

Trung Đông

Thị trường chính Tổng doanh thu (%)
Bắc Mỹ 60.00%
Tây Âu 9.00%
Đông Á 8.00%
Châu Đại Dương 6.00%
Đông Âu 6.00%
Nam Mỹ 5.00%
Nam Âu 2.00%
Bắc Âu 2.00%
Đông Nam Á 1.00%
Trung Đông 1.00%
Gửi email cho nhà cung cấp này